Privacy / AVG

Privacy /AVG

wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw beleving verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit is de Privacy Policy van Anders belicht Fotografie (hierna te noemen “Anders Belicht Fotografie” “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres Miereveldstraat 7 3817RL Amersfoort. Anders Belicht Fotografie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32159577. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.andersbelicht.eu (de “Website”). Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

a. NAW-gegevens

b. Telefoonnummer

c. Communicatie tussen Anders Belicht Fotografie en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen)

Log file informatie
Wij verzamelen geen informatie die uw browser stuurt wanneer u onze Website bezoekt. 

Analytische diensten
Wij maken geen gebruik van analytische diensten van derden. 

Google: Op onze website is geen plug-in (google analytics) geïnstalleerd  die gegevens van  bezoekers zou kunnen traceren.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade
Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kunnen worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid
Anders Belicht Fotografie
heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, Anders Belicht Fotografie kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en Anders Belicht Fotogafie. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Bewaartermijn
In overeenstemming met de wet, bewaart Anders Belicht Fotografie persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden.

Inzage, correcties en recht van verzet
Wanneer u inzage wilt tot uw gegevens of als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen indien deze onjuist, irrelevant of onvolledig zijn, dan kunt u contact opnemen met Anders Belicht Fotografie door een e-mail te sturen naar info@andersbecht.eu of een brief sturen aan:

Anders Belicht Fotografie

Miereveldstraat 7

3817 RL Amersfoort

Publicatie

Indien u door ons gefotografeerd bent of u vind uw afbeelding  op onze website Anders Belicht en u heeft daar bezwaar tegen of dat er anderszins gebruik van uw afbeelding wordt gemaakt, mail ons via info@andersbelicht.eu met vermelding van het fotonummer of titel en we zorgen ervoor dat uw afbeelding vernietigd wordt.

Applicaties, websites en diensten van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan regels en beleid.

Privacy van kinderen
Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar (“Kinderen“). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via info@andersbelicht.eu

Wijzigingen
Anders Belicht Fotografie kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact
Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Anders Belicht Fotografie door een e-mail te sturen naar info@andersbelicht.eu

 

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens